24.2.2010

Od 17:00
Vstupné 0,- CZK

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTOMOBILŮ

PROJEKT OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HODNOTY ŽIVOTA A MČP19 S NÁZVEM "ŽIVOT BEZ PROBLÉMŮ"

POD ZÁŠTITOU PANA STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 PAVLA ŽĎÁRSKÉHO

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

 

 
 
Lidový Dům na Facebooku